Zarząd Federacji

Jakub Bałtroszewicz

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Prezes Fundacji JEDEN Z NAS
Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US

Ewa Kowalewska

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska

Ks. Tomasz Kancelarczyk

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Prezes Fundacji Małych Stópek

Odtwórz wideo

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ma już 30 lat!

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Prawo

Celem Federacji jest m.in. inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania systemu prawnego, który chroni życie i zdrowie matki oraz i jej dziecka od poczęcia (także w sensie prawno – karnym).

Edukacja

Federacja wspiera pracę formacyjną i edukacyjną zmierzającą do upowszechnienia w społeczeństwie postawy poszanowania każdego ludzkiego życia, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych.

Pomoc

Organizacje zrzeszone w Federacji zajmują się niesieniem pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce, rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych, a także ożywianiem troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej.

Chcesz zostać członkiem Federacji?

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w sercu noszą chęć ochrony ludzkiego życia. Zapraszamy, bo tylko życie ma przyszłość!