Zarząd Federacji

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Prezes Fundacji JEDEN Z NAS

Ekspert Zarządu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US

Grzegorz Nienartowicz

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Prezes Fundacji Ku Pełni Życia w Częstochowie

Ks. Tomasz Kancelarczyk

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Prezes Fundacji Małych Stópek

Maria Gondek

Członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Prezes Fundacji Fala Życia w Krakowie

Ewa Kowalewska

Członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska

Rafał Szczypta

Członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Dyrektor ds. Członkostwa Rycerzy Kolumba w Polsce

Magdalena Bartoszewicz

Członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

Odtwórz wideo

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ma już 30 lat!

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Prawo

Celem Federacji jest m.in. inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania systemu prawnego, który chroni życie i zdrowie matki oraz i jej dziecka od poczęcia (także w sensie prawno – karnym).

Edukacja

Federacja wspiera pracę formacyjną i edukacyjną zmierzającą do upowszechnienia w społeczeństwie postawy poszanowania każdego ludzkiego życia, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych.

Pomoc

Organizacje zrzeszone w Federacji zajmują się niesieniem pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce, rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych, a także ożywianiem troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej.

Chcesz zostać członkiem Federacji?

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w sercu noszą chęć ochrony ludzkiego życia. Zapraszamy, bo tylko życie ma przyszłość!