Stowarzyszenie “Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera

by Przemysław Radzyński

Misją Stowarzyszenia jest pomoc młodym kobietom będącym w kryzysie. Tak jak w historii pierwszej Misji Dworcowej, która działała w XIX wieku, członkowie stowarzyszenia wychodzą na dworzec i ulice w celu udzielenia informacji o możliwości znalezienia bezpiecznego schronienia i uzyskania poczucia bezpieczeństwa. Zapewniają całodobowy pobyt w Ośrodku dla młodych bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi , a po usamodzielnieniu wsparcie poprzez działania w  Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

Zastępca przewodniczącego: s. Goretti Nowak SMI

www: https://misjadworcowa.com.pl/

mail: [email protected]