Fundacja Fala Życia

by Przemysław Radzyński

Fundacja Fala Życia wspiera i aktywizuje Polaków w różnych obszarach życia. Istotnym działaniem jest także wsparcie charytatywne poprzez zbieranie środków finansowych i materialnych na rzecz najbardziej potrzebujących. Od 2020 r. fundacja przeprowadziła zbiórki pieniężne na rzecz osób z niepełnosprawnością, na rehabilitację osób z zespołem Downa, na remont lokalu fundacji wspierającej samotne matki, na rzecz podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zajmującego się wsparciem osób bezdomnych. Fundacja zorganizowała także dwukrotnie ogólnopolską kampanię społeczną z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz kwesty do puszek na rzecz wsparcia stowarzyszenia zajmującego się rodzinami osób z trisomią 21.

Prezes: Maria Gondek

www: https://www.facebook.com/FundacjaFalaZycia

kontakt: [email protected]