Fundacja Evagelium Vitae

by Przemysław Radzyński

Fundacja Evangelium Vitae została założona w 2006 r. przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Podstawowym jej celem jest utworzenie i prowadzenie Wyższej Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego oraz utworzenie i prowadzenie Szpitala Położniczo-Ginekologicznego. Fundacja także otacza opieką studiującą młodzież, kobiety, zwłaszcza kobiety w ciąży i z małymi dziećmi, rodziny, zwłaszcza rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osoby starsze i przewlekle chorych.

Prezes: s. Ewa Jędrzejak SMCB

www: https://fev.wroclaw.pl/

mail: [email protected]