Ks. Tomasz Kancelarczyk  (Fundacja Małych Stópek, Szczecin)

by admin

Ks. Tomasz Kancelarczyk (1968) – kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; prezes, pomysłodawca i twarz Fundacji Małych Stópek.

Tomasz Kancelarczyk urodził się w Pełczycach w województwie zachodniopomorskim. W okresie nastoletniości fascynował się polską grupą rockową Republika. Edukacja na poziomie szkoły średniej w technikum rolniczym w Choszcznie została przerwana sprawą sądową w trybie przyspieszonym stanu wojennego za malowanie anty ustrojowych haseł. Od tej pory przylgnęła do niego ksywka Malarz, a akcja Pędzel 89’ była rozpoznawalna przez mieszkańców miasteczka. Mimo kurateli Służb Bezpieczeństwa ukończył edukację w miejscowości Kamień Mały zdaniem matury z bardzo dobrymi wynikami.

Po zdanej maturze wyprowadził się do Szczecina, aby rozpocząć studia na Akademii Rolniczej. Jednak bardzo szybko zdał sobie sprawę, że przypadkowy wybór kierunku studiów nie może stać się wyborem życiowym. Po kilku miesiącach opuścił mury uczelni. Bardzo szybko po porzuceniu edukacji upomniała się o niego Wojskowa Komisja Uzupełnień. W 1989 r. znalazł się w Wałczu w jednostce łączności specjalnej. W tak zaskakujących okolicznościach zaczęło rodzić się powołanie do kapłaństwa: „Rok pobytu w wojsku był dla mnie bardzo trudny, ale przez to i bardzo ważny. Liczne warty z różańcem w ręku, niezliczone przeczytane książki i zmaganie się o zachowanie godności w „falowym” otoczeniu kształtowało moje postawy i wybory” – wspomina.

Po zakończeniu służby wojskowej podejmował liczne prace zlecone w papierni, stoczni i handlu. Wszystko się zmieniło, gdy doświadczył nieodpartego przeświadczenie, że właśnie w stanie duchownym będzie szczęśliwy. Doprowadziło go to w 1993 r. do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Na drodze do kapłaństwa spotkał wspólnotę Wiara i Świtało. W sposób definitywny zaważyło to na jego życiowej postawie i późniejszym zaangażowaniu w obronę życia: „To w gronie osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtowała się moja postawa względem wartości życia ludzkiego niezależnej od wieku i stanu zdrowia. Nie bez znaczenia było i to, że w swojej pierwszej parafii do której trafiłem w 1999 roku, był dom opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością, którego byłem codziennym gościem” – wspomina.

Po przeniesieniu do nowej parafii w Szczecinie został asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które od 2001 r. organizuje Szczeciński Marsz dla Życia, który pod jego opieką urósł do rangi największego w w Polsce. W 2012 r. powołał do życia fundację o wdzięcznej nazwie Fundacja Małych Stópek zostając jej prezesem.

„Staram się, aby wielka strategia obrony życia, o której pisał święty Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”, była realizowana w działaniach Fundacji Małych Stópek w wymiarze duchowym, formacyjnym i społecznym, czemu obecnie poświęcam wszystkie moje siły” – podkreśla.