Fundacja Donum Vitae

by Przemysław Radzyński

Fundacja powstała w 2012 roku. Łacińskie słowa „donum vitae” – oznaczają „dar życia”. Inspiracją, a zarazem kierunkowskazem dla działań Fundacji stała się Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary “Donum vitae “, o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Porusza ona tematykę zasad moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, odnosi się do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Działania Fundacji Donum Vitae koncentują się we wspomnianym wyżej obszarze, otaczając troską małżeństwa i rodziny. Kieruje się wartościami katolickimi, poszanowaniem godności i szacunku wobec płodności, życia i zdrowia. Poświęca również uwagę narzeczonym przygotowującym się do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, wpiera także małżeństwa w wyzwaniach rodzicielskich. Organizuje tematyczne spotkania i warsztaty.

Prezes: Paulina Rylska

www: https://www.donumvitae.pl/

mail: [email protected]