Artur Gontarczyk

by Przemysław Radzyński

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i były słuchacz studiów licencjacko-doktoranckich z zakresu prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był uczestnikiem Acton University w Grand Rapids, Michigan (USA) i Sonntagberg (Austria) oraz stażystą Biura Głównego World Youth Alliance w Brukseli (Belgia) i Federacji Konsumentów w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Słowackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był stypendystą Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się m.in. w prawie o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisami o swobodnym przepływie danych osobowych (RODO).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radca prawny PFROŻ.

mail: [email protected]