Fundacja Ku Pełni Życia

by Przemysław Radzyński

Fundacja Ku Pełni Życia powstała, aby wspierać działania mające na celu promowanie podstawowych wartości człowieka, jakimi są życie i godność osoby każdego człowieka od początku aż po jego kres, a także promować i wspierać rozwijać piękno rodziny. Poprzez realizację celów statutowych fundacja umacnia pozycję każdej osoby i każdej rodziny w relacjach społecznych i życiu kulturalnym. Otacza swoimi działaniami zwłaszcza ludzi młodych oferując im pomoc i wsparcie w rozwoju osobowym, społecznym oraz w twórczym rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji.

Prezes: Grzegorz Nienartowicz

www: zyciacud.pl

mail: [email protected]