Fundacja JEDEN Z NAS

by Przemysław Radzyński

Fundacja od 2013 r. skupia swoje działania zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Jest pierwszą polską organizacją pro-life działającą przy Parlamencie Europejskim. Posiada status oficjalnego lobbysty, co pozwala jej na realny głos w strukturach unijnych. Wspiera merytorycznie polityków i ich wysiłki walki o cywilizację życia. Zabiera głos i bierze udział w ważnych debatach i wydarzeniach dotyczących ochrony życia. Prowadzi pierwszy w Polsce bioetyczny portal internetowy jedenznas.pl, który codziennie informuje o wydarzeniach ze świata bioetyki i pro-life. Stworzyła Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki i zorganizowała dwie edycje Wiosennej Szkoły Bioetyki w Krakowie, a także serię wykładów online BIOETHICS LAB dostępnych na kanale YOUTUBE. Razem z Instytutem Bioetyki wydała, promuje i stara się dotrzeć do jak największej liczby osób z „Przewodnikiem: bioetyka dla młodych”. Od 10 kwietnia 2014 r. jest członkiem założycielem Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” z siedzibą w Brukseli (www.oneofus.eu).

Prezes: Jakub Bałtroszewicz

www: https://jedenznas.pl

mail: [email protected]