Rycerze Kolumba

by Przemysław Radzyński

Fundacja Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba została powołana w celu prowadzenia działalności dobroczynnej i charytatywnej, w tym na rzecz osób ubogich, chorych lub samotnych, osób niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych lub dysfunkcyjnych; udzielania pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom wojen, klęsk żywiołowych oraz rodzinom tych osób, jak również rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom; prowadzenia działalności na rzecz umacniania kultu religijnego, wiary katolickiej, pielęgnowania i obrony wartości chrześcijańskich; wspierania ewangelizacji prowadzonej przez Kościół rzymskokatolicki; prowadzenia działalności prorodzinnej; ochrony macierzyństwa i propagowania idei obrony życia poczętego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa; prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Przedstawiciel w PFROŻ: Rafał Szczypta

www: https://www.rycerzekolumba.com/

mail: