Magdalena Bartoszewicz (Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski)

Magdalena Bartoszewicz – mężatka i matka dwóch wspaniałych synów.
Z wykształcenia socjolog, absolwent Master of Business Administration Wrocławskiej WSB. Ukończona specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działaczka społeczna od 2006 roku. Kierownik Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna, Prezes Fundacji „Pomocna Dłoń”, członek Hospicjum św. Kamila, założyciel Związku Organizacji Pomocowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowie współpracy międzysektorowej oraz pozyskiwaniu funduszy na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej oraz usług społecznych w regionie.

Inicjator i współorganizator: Marszów dla Życia i Rodziny oraz Misterium Męki Pańskiej „Pasja” w Gorzowie Wlkp., których celem jest pielęgnowanie i propagowanie wiary katolickiej, ochrony przed niszczeniem instytucji małżeństwa składającej się z mężczyzny i kobiety, gromadzeniu społeczeństwa w obronie wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wolności i niepodległości przy jednoczesnym promowaniu naszej tożsamości narodowej opartej na nauce Kościoła katolickiego.

Główne zainteresowania: polityka społeczna, ekonomia społeczna, socjologia oraz psychologia.