Jakub Bałtroszewicz (Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków)

by admin

Jakub Bałtroszewicz (1981) – Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Były redaktor naczelny czasopisma bioetycznego IMAGO wydawanego przez Fundację Pro Humana Vita prof. Wandy Półtawskiej. Koordynator narodowy i członek komitetu organizacyjnego (jako jedyny Polak) jednej z pierwszych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich „JEDEN Z NAS”, której celem było zablokowanie finansowania z pieniędzy unijnych aborcji i eksperymentów na ludzkich embrionach. Pomysłodawca i organizator I Międzynarodowego Kongresu Europejskich Ruchów Obrony Życia w Krakowie, na którym podjęto decyzję o stworzeniu Europejskiej Federacji dla Życia i Ludzkiej Godności ONE OF US (obecnej w 20 krajach Europy), w której zarządzie pełnił przez 10 lat funkcję Sekretarza Generalnego. Fundator i Prezes Zarządu krakowskiej Fundacji JEDEN Z NAS prowadzącej m.in. pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną oraz portal bioetyczny/pro-life www.jedenznas.pl. Posiada status lobbysty w instytucjach unijnych, gdzie blisko współpracuje z politykami podzielającymi chrześcijański system wartości. Współorganizator – wraz z prof. Ryszardem Legutko – cyklicznego kongresu w obronie prześladowanych chrześcijan. Wykładał dydaktykę bioetyki na UPJPII. W wolnych chwilach amator podróży – odwiedził blisko 100 krajów na wszystkich kontynentach.