Polska Federacja Ruchów Obrony Życia włącza się w modlitwę w intencji poszanowania ludzkiego życia „Akcja 21:20”

by Przemysław Radzyński
Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia poinformował o włączeniu się w modlitwę „Akcja 21:20”. Nowenna w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego rozpocznie się 16 marca a zakończy 24 marca w Narodowy Dzień Życia.

Nowo wybrany zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia spotkał się w środę wieczorem po raz pierwszy od wyborów 2 marca. W czasie spotkania ukonstytuowało się prezydium zarządu – Federacją obok prezesa Jakuba Bałtroszewicza będą kierowali ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek oraz Grzegorz Nienartowicz z Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Zarząd PFROŻ poprosił o włączenie się organizacji zrzeszonych w Federacji w inicjatywę modlitewną „Akcja 21:20” przygotowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Nowenna w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego rozpocznie się 16 marca a zakończy 24 marca w Narodowy Dzień Życia.

W tym kontekście obrońcy życia przypominają słowa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae z 1995 r.: „pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia” (p. 100).

Układ nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Episkopat zachęca, by robić to w łączności z sanktuarium na Jasnej Górze bezpośrednio po Apelu Jasnogórskim o godz. 21.20, w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich. Ale w modlitwę można włączać się też indywidualnie. Patronami nowenny są św. Andrzej Bobola i bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Obok intencji ogólnej, każdemu dniu nowenny towarzyszyć będą intencje szczegółowe. Pierwszego dnia nowenny (16 marca), jej uczestnicy będą prosić Boga o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”. W następnych dniach modlitwie będą towarzyszyć kolejno intencje: „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną” (17 marca); „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski” (18 marca); „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin” (19 marca), „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania” (20 marca); „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny” (21 marca); „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych” (22 marca); „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej” (23 marca). W ostatnim dniu nowenny, 24 marca, przypadającym w Narodowy Dzień Życia, a zarazem przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

Wszelkie informacje dotyczące nowenny znajdują się na stronie: nowenna2120.pl.

You may also like