Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

by admin
„Obyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość, pozwalają dziecku (także dziecku w łonie matki), dorosłemu i osobie starszej czuć się ważnym, potrzebnym i bezpiecznym” – napisali członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w oświadczeniu „W stronę afirmacji i poszanowania życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci”.

Prezydium zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wydało oświadczenie z okazji zbliżających się Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (25 marca). „Pomimo pozytywnych zmian ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o poszanowanie życia w jego fazie prenatalnej w Polsce, mamy świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania w budowanie postaw afirmacji i poszanowania życia” – czytamy w oświadczeniu „W stronę afirmacji i poszanowania życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci”.

Proliferzy podkreślili znaczenie edukacji do wartości i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym przygotowania do życia w rodzinie w szkołach; wzmacniania macierzyństwa, ojcostwa i rodziny, także poprzez właściwe polityki samorządów i państwa; doskonalenie medycznej opieki nad dzieckiem i kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu; pomocy osobom i rodzinom, które nie mogą podołać zaspokojeniu potrzeb na wystarczającym poziomie, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

„Obyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość, pozwalają dziecku (także dziecku w łonie matki), dorosłemu i osobie starszej czuć się ważnym, potrzebnym i bezpiecznym” – podsumowano w oświadczeniu.

Prezes PFROŻ w ostatnich wypowiedziach medialnych zwraca uwagę, że organizacje zrzeszone w Federacji są przede wszystkim „za życiem” i choć cele mają podobne do ruchu antyaborcyjnego, to osiągają je w inny sposób. – Ruch „za życiem” stara się bardzo szeroko, poprzez działalność pomocową na rzecz matek i rodzin, działania inkluzywne, które nie polaryzują, budować kulturę życia. Ruch antyaborcyjny działa w oparciu o archetyp wojownika, a Federacja od 30 lat swoje działania konsekwentnie buduje na archetypie opiekuna – podkreśla Bałtroszewicz. – Dziękujmy za dar życia i spróbujmy zrobić coś, co będzie dobrym uczynkiem dla drugiego człowieka: od drobnego gestu, jak ustąpienie miejsca w autobusie, po sprawy poważniejsze, jak wsparcie potrzebującej rodziny. Każdy z nas może zrobić coś dobrego, aby nasze społeczeństwo i świat były lepsze. Na tym polega postawa „za życiem” – zaznacza prezes PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) zrzesza blisko 40 organizacji pro-life i prorodzinnych zajmujących się obroną życia poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez edukację społeczeństwa aż do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu samorządowym, krajowym i unijnym. W 2012 roku została uhonorowana Europejską Nagrodą Obywatelską.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:

W stronę afirmacji i poszanowania życia ludzkiego
od jego poczęcia do naturalnej śmierci

 

Zbliżający się Narodowy Dzień Życia (24 marca) i Dzień Świętości Życia (25 marca), a także 20. rocznica śmierci wybitnego lekarza, humanisty, obrońcy życia i rodziny prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz zakończony właśnie Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, skłaniają nas do zwrócenia uwagi opinii społecznej, na największy dar jakim wszyscy zostaliśmy obdarzeni – DAR ŻYCIA. Choć traktujemy go jako coś oczywistego, istniejemy dlatego, że ktoś tego chciał. Jesteśmy kolejnymi pokoleniami w sztafecie pokoleń. Fakt, że ISTNIEJEMY warto i trzeba docenić. Dni Życia, jakie obchodzimy, stanowią po temu znakomitą okazję.

 

Niestety ten wyjątkowy dar nie zawsze jest szanowany – brutalna wojna u naszych granic jest tego skrajnym świadectwem. Niepokoją takie zjawiska jak samobójstwa, alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, czy wiele innych.

 

Pomimo pozytywnych zmian ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o poszanowanie życia w jego fazie prenatalnej w Polsce, mamy świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania w budowanie postaw afirmacji i poszanowania życia.

 

Dostrzegamy w tej sferze wielkie znaczenie:

– edukacji do wartości i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym przygotowania do życia w rodzinie w szkołach;

– wzmacniania macierzyństwa, ojcostwa i rodziny, także poprzez właściwe polityki samorządów i państwa;

– doskonalenie medycznej opieki nad dzieckiem i kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu;

– podkreślamy konieczność pomocy osobom i rodzinom, które nie mogą podołać zaspokojeniu potrzeb na wystarczającym poziomie, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

 

Obyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość, pozwalają dziecku (także dziecku w łonie matki), dorosłemu i osobie starszej czuć się ważnym, potrzebnym i bezpiecznym.

 

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz, Fundacja JEDEN Z NAS

Ewa Kowalewska, Human Life International Polska

Ks. Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek