PFROŻ pyta minister edukacji o pomoc uczennicom w ciąży

by Przemysław Radzyński
Prezes Polskie Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz skierował do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej pytania dotyczące pomocy edukacyjnej uczennicom w ciąży. Wsparcia takiego nie zakłada projekt ustawy oczekujący na rozpatrzenie w Sejmie autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie” zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

W liście do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej zwrócono uwagę, że w Sejmie RP oczekuje na rozpatrzenie projekt ustawy grupy posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie” zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Jego zasadniczym celem jest wprowadzenie możliwości aborcji na żądanie. W ramach projektowanych rozwiązań nie przewiduje on kontynuowania wielu rozwiązań mających na celu pomoc kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a które zawiera obecna ustawa o planowaniu rodziny.

Projekt nowej ustawy nie przewiduje m.in.: pomocy, jaką gwarantuje Art. 2.3 obecnie obowiązującej ustawy, który mówi: „Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy”.

W związku z tym prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz skierował do minister edukacji pytania o to, czy projekt ustawy „O świadomym rodzicielstwie” był konsultowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jakie jest stanowisko ministerstwa odnośnie do propozycji takiej zmiany prawnej oraz jakie konsekwencje – zdaniem ministerstwa – może spowodować likwidacja przepisu o obowiązku udzielenia pomocy edukacyjnej uczennicy w ciąży?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.


List do minister edukacji narodowej w formacie PDF


You may also like