PFROŻ dziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie za weto do zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne

by Przemysław Radzyński
Mając na uwadze ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet, głównie tych niepełnoletnich, jak również szeroko pojęte prawa rodziców wyrażamy wdzięczność za bardzo odpowiedzialną decyzję o odmowie podpisania tej nowelizacji” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia dziękując prezydentowi Andrzejowi Dudzie za weto do zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Celem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne uchwalonej przez większość parlamentarną, której podpisania odmówił prezydent Andrzej Duda było dopuszczenie do swobodnego obrotu preparatów antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych bez konsultacji z lekarzem. „Takie prawo jest sprzeczne z ochroną zdrowia kobiet, zwłaszcza niepełnoletnich dziewcząt od 15. roku życia, których układ rozrodczy nie jest jeszcze w pełni dojrzały” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zwracając uwagę, że ustawa naruszała także prawa rodziców dotyczące opieki nad ich niepełnoletnimi dziećmi, co jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym.

„Nadal niepokoi nas upowszechnianie mylnego poglądu, że stosowanie w wolnej sprzedaży środka ellaOne, popularnie nazywanego „pigułką po”, ma działanie wyłącznie antykoncepcyjne” – czytamy w podziękowaniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za weto do zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Autorzy dokumentu zaznaczają, że początkiem życia człowieka jest moment połączenia się komórek rodzicielskich, co jest potwierdzonym naukowo faktem biologicznym. Implantacja blastocysty w macicy następuje dopiero ok. 7. dnia od procesu zapłodnienia, dlatego środek ten jest bardzo niebezpieczny dla nowopowstałego życia przed zagnieżdżeniem, ale także dla samych kobiet, zwłaszcza młodych.

„Możliwość zakupienia go bez recepty i konsultacji z lekarzem, ułatwiałaby często powtórne lub nawet kilkukrotne zażywanie tego preparatu w jednym cyklu. W następstwie wiązałoby się to z występowaniem wielu powikłań, szczególnie poważnych uszkodzeń wątroby” – wyjaśniono. „Mając na uwadze powyższe racje, a przede wszystkim ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet, głównie tych niepełnoletnich, jak również szeroko pojęte prawa rodziców, raz jeszcze wyrażamy wdzięczność za bardzo odpowiedzialną decyzję o odmowie podpisania tej nowelizacji” – podkreślił zarząd PFROŻ w podziękowaniach dla prezydenta Andrzeja Dudy za weto do zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.


Podziękowania przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie w formacie PDF