OŚWIADCZENIE: Ochrona życia i zdrowia kobiety w ciąży oraz jej dziecka w okresie prenatalnym przynosi dobre owoce – aborcja złe!

by admin

Występując w imieniu osób zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, które są zaangażowane we wspieranie kobiet w ciąży oraz ich dzieci w okresie prenatalnym, z ogromnym niepokojem obserwujemy kampanię, w kierunku przywrócenia w naszym kraju aborcji na żądanie.

Wykorzystywane są ku temu m.in. tragiczne przypadki śmierci brzemiennych kobiet. Nim ustalono przez właściwe podmioty przyczyny tych zdarzeń, obarcza się zbiorową odpowiedzialnością lekarzy i część polityków, w celu tworzenia społecznej presji i osłabienia szacunku dla podstawowego obowiązku lekarza: do ochrony życia – zarówno matki, jak i jej dziecka w okresie prenatalnym. Ta presja ma też na celu przywrócenie swobody aborcji w naszym kraju.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. (dotyczącym ochrony życia dziecka chorego lub niepełnosprawnego) organizowane były duże protesty sprzeciwiające się nie tylko temu orzeczeniu, ale także propagujące odrzucenie rozwiązań prawnych, jakie w ciągu ostatnich 30 lat dobrze służyły ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego brzemiennych kobiet oraz zapewniały im bezpieczeństwo przed presją i zmuszaniem do dokonania aborcji. 

Jesteśmy przekonani, że ewentualny powrót prawa zezwalającego na aborcję naruszy konstytucyjną ochronę życia i rozwoju każdego człowieka oraz uruchomi poważny konflikt społeczny.

Mając powyższe na uwadze przypominamy:

   • Aborcja na żądanie, jaka miała miejsce w Polsce w latach 1956 – 1993 spowodowała, że stosowano ją na olbrzymią skalę, także jako metodę planowania rodziny, co powodowało poważne następstwa zdrowotne u bardzo wielu kobiet. Po wprowadzeniu ustawowego zakazu aborcji spadła liczba zgonów kobiet w okresie okołoporodowym oraz śmiertelność noworodków. Zmniejszyła się także liczba dzieciobójstw i porzucanych noworodków. Nastąpiła ogólna poprawa zdrowia kobiet. Społeczeństwo zaakceptowało wprowadzone zmiany, na co wskazują badania opinii publicznej.

   • Polski system prawny, w szczególności Konstytucja RP, a także ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka, gwarantują ochronę ludzkiego życia także w jego fazie prenatalnej.

   • W sytuacji kryzysowej, związanej z nieplanowaną ciążą świadczona jest pomoc przez państwo i społeczeństwo obywatelskie, a w sytuacjach skrajnych istnieje możliwość przekazania dziecka do adopcji lub opieki zastępczej.

  Zwracamy się o poszanowanie niewątpliwie pozytywnego, polskiego dorobku ostatnich 30 lat w zakresie ochrony matki oraz dziecka w prenatalnej fazie życia!

  Zaniechajmy emocjonalnej, zabarwionej ideologicznie kampanii proaborcyjnej, która uderza szczególnie w kobiety i ich dzieci, ale także w całe społeczeństwo. Twórzmy społeczeństwo solidarne, pomagające, które wspiera najbardziej potrzebujących i najsłabszych. Każdą brzemienną matkę i jej poczęte dziecko w sytuacji kryzysowej otaczajmy opieką i troską!

  W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
  Jakub Bałtroszewicz – prezes
  Ewa Kowalewska – wiceprezes
  ks. Tomasz Kancelarczyk – wiceprezes

  Warszawa, 5. lipca 2023 r.