List otwarty ws. rządowego pakietu rozwiązań “Bezpieczna, świadoma Ja” – sprzeciw organizacji prorodzinnych

by Przemysław Radzyński
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia jest jednym z sygnatariuszy listu otwartego w sprawie rządowego pakietu rozwiązań “Bezpieczna, świadoma Ja”.

W liście adresowanym do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka i parlamentarzystów organizacje prorodzinne sprzeciwiają się dekryminalizacji aborcji, finansowaniu procedur in vitro i bankowaniu nadliczbowych embrionów, wprowadzeniu permisywnej edukacji seksualnej, przeznaczeniu badań prenatalnych dla celów selekcji eugenicznej, dostępności bez recepty antykoncepcji “po stosunku”. Wskazane rozwiązania wchodzą w skład rządowego pakietu dla kobiet “Bezpieczna, świadoma Ja”.

List otwarty w sprawie rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”

Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego główne założenia zostały zaprezentowane opinii publicznej przez Panią Minister Zdrowia, Izabelę Leszczynę. Ogłoszony pakiet wyrasta z kalkulacji politycznych i ma charakter ideologiczny. Pomija racje aksjologiczne i konstytucyjne (art. 30, 38 Konstytucji RP). Nie uwzględnia aktualnego stanu badań naukowych i ignoruje poważne ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem przez dziewczęta i kobiety oferowanych środków i procedur. Upowszechnia wyrafinowane formy przemocy prenatalnej i ugruntowuje mentalność antynatalistyczną. Eksponuje młodzież na ryzykowne zachowania seksualne. Pomija decyzyjność rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym i deprecjonuje ochronę rodzicielską przed ryzykownym przyjmowaniem przez niepełnoletnie dziewczęta niebezpiecznych farmaceutyków. Kwestionuje naturalne i konstytucyjne prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 i 53 Konstytucji RP).

Zestawienie w ramach jednego pakietu interwencji o niekwestionowanym znaczeniu prozdrowotnym, jak poprawa jakości opieki okołoporodowej, z legalizacją usług biomedycznych zagrażających zdrowiu, a nawet życiu dziewcząt i kobiet, jak aborcja czy antykoncepcja „awaryjna” o działaniu także antynidacyjnym, stanowi oczywistą manipulację pojęciem „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Wprowadza opinię publiczną w błąd co do faktycznych konsekwencji biomedycznych, psychologicznych i społecznych postulowanych rozwiązań.

Z przedstawionego pakietu projektów podniesienie poziomu opieki okołoporodowej rzeczywiście służy dobru kobiet. Inne realizują cele agendy środowisk proaborcyjnych. Proponuje się Polakom:

 • eugeniczne ukierunkowanie badań prenatalnych prowadzące do selekcji dzieci pod względem prognozowanego stanu zdrowia i jakości życia,
 • dekryminalizację aborcji,
 • finansowanie procedur in vitro i bankowanie nadliczbowych embrionów zamiast popularyzacji i finansowania skutecznych przyczynowych metod leczenia niepłodności. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego bywają przyczyną wyższej częstotliwości poronień i zgonów okołoporodowych. U dzieci żywo urodzonych zwiększają ryzyko wad rozwojowych, wcześniactwa, niskiej masy urodzeniowej, zachorowalności na niektóre nowotwory. U kobiet podnoszą ryzyko ciąż pozamacicznych, rozwoju raka jajnika, piersi i trzonu macicy,
 • permisywną edukację seksualną w zakresie obowiązkowych lekcji o zdrowiu,
 • nieograniczony dostęp (bez recepty) do antykoncepcji „po stosunku”, uniemożliwiającej zagnieżdżenie poczętego dziecka w błonie śluzowej macicy i niebezpiecznej dla gospodarki hormonalnej dojrzewających dziewcząt.

Projektowane działania stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Będą zakłócać stabilność rodzin oraz stan zdrowia psychicznego i somatycznego dziewcząt i kobiet. Doprowadzą ostatecznie do pogłębienia kryzysu demograficznego społeczeństwa.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec powyższych ryzykownych działań zapowiadanych przez resorty zdrowia i edukacji.

Nasz list kierujemy do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, parlamentarzystów i wszystkich osób, które wartość życia ludzkiego od poczęcia, zdrowie kobiet oraz wychowanie dzieci i młodzieży uznają za niekwestionowalne dobro.

 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
 • Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców 
 • Stowarzyszenie Mężczyzn Świętego Józefa 
 • Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
 • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr. med. J. Rötzera
 • Instytut Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego 
 • Akcja Katolicka w Polsce
 • Fundacja Małych Stópek
 • Fundacja „Głos dla Życia”
 • Fundacja „Jeden z Nas”
 • Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
 • Ruch Ochrony Szkoły – Hanna Dobrowolska ekspert oświatowy

Kraków, 16 lutego 2024 r.


Petycję można podpisać na stronie pro-life.pl.