Fundacja JEDEN Z NAS

by admin

Fundacja skupia swoje działania zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Jest pierwszą polską organizacją pro-life działającą przy Parlamencie Europejskim. Posiada status oficjalnego lobbysty, co pozwala jej na realny głos w strukturach unijnych.

Fundacja JEDEN Z NAS powstała  2 sierpnia 2013 r. a od 10 kwietnia 2014 r. jest członkiem założycielem Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” z siedzibą w Brukseli (www.oneofus.eu).

Główne działania Fundacji „Jeden z nas” to:

 • Praca i wsparcie merytoryczne polityków i wspieranie ich w wysiłkach walki o cywilizację życia.
 • Zbieramy głos i bierzemy udział w ważnych debatach i wydarzeniach dotyczących ochrony życia.
 • Prowadzimy pierwszy w Polsce bioetyczny portal internetowy jedenznas.pl, który codziennie informuje o wydarzeniach ze świata bioetyki i pro-life.
 • We współpracy z Instytutem Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II otworzyliśmy i prowadziliśmy pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną.
 • Razem z Instytutem Bioetyki wydaliśmy, promujemy i staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób z „Przewodnikiem: bioetyka dla młodych”.
 • Opowiedzieliśmy o pięknie życia organizując w Parlamencie wystawę PRO-LIFE, pt. „Krótka historia dlaczego jest dobre” – składającą się z fotografii z przypisanymi do nich sentencjami (zobacz galerię). Wystawa od tego czasu nieustannie krąży po Polsce.
 • Stworzyliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie krótki spot filmowy promujący wartości pro-life i macierzyństwo (zobacz film).

Co już się udało zrobić?

 • Zebraliśmy w Polsce blisko 300 000 podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z nas oraz doprowadziliśmy 10 kwietnia 2014 r. do wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim – eurodeputowani niezależnie od upodobań politycznych wysłuchali naszych postulatów i propozycji zmian w prawie europejskim.
 • Zorganizowaliśmy w Krakowie I Międzynarodowy Kongres Organizacji Pro-Life. W dniach 14-17 listopada 2013 do stolicy Małopolski zjechali wszyscy najważniejsi przedstawiciele ruchów pro-life z całej Europy.
 • Współpracowaliśmy przy organizacji i współtworzyliśmy wiele sympozjów i kongresów, m.in. „Polska. Europa. O miejsce dla klauzuli sumienia” oraz „Kongres w Obronie Prześladowanych Chrześcijan”.
 • Zaangażowaliśmy się w promocję międzynarodowej petycji przeciwko dyskryminacji osób z zespołem Downa Stop Discriminating Down.

Kontakt:

Jakub Bałtroszewicz
Prezes Fundacji JEDEN Z NAS

adres: ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
www: jedenznas.pl
email: [email protected]