Zakony męskie odpowiadają na apel PFROŻ

by Przemysław Radzyński
„Męskie wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce poprzez swoją modlitwę jednoznacznie stają po stronie każdego ludzkiego życia, zwłaszcza poczętego dziecka” – napisał ks. Dariusz Wilk CSMA, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o dar modlitwy w obronie poczętego ludzkiego życia ze strony zakonników w Polsce.

Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zwróciła się do wszystkich zakonników w Polsce z apelem „o dar modlitwy w obronie poczętego ludzkiego życia, a szczególnie we wszystkie piątki Wielkiego Postu”.

„Męskie wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce poprzez swoją modlitwę jednoznacznie stają po stronie każdego ludzkiego życia, zwłaszcza poczętego dziecka, wzywając wstawiennictwa św. Józefa – obrońcy rodzin i patrona ochrony życia oraz wszystkich konsekrowanych świętych i błogosławionych, którzy zginęli broniąc ludzkiego życia” – napisał ks. Dariusz Wilk CSMA, przewodniczący KWPZM.

Stosowny apel został wystosowany do przełożonych wyższych, przełożonych wspólnot, rektorów kościołów, proboszczów parafii zakonnych, odpowiedzialnych za różne zakonne dzieła i świeckich współpracowników. W liście przypomniano słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Nowym Targu 8. czerwca 1979 roku: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr”.

Prośbę do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce „o dar modlitwy w obronie poczętego ludzkiego życia” skierowała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji pro-life i prorodzinnych.


Zobacz list Przewodniczącego KWPZM z apelem o modlitwę w obronie poczętego ludzkiego życia