Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

by Przemysław Radzyński
2 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się IV Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zakończy się on w Dniu Świętości Życia, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia. Jest to modlitewna inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Modlitwą otoczone zostaną m.in. wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodzice, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka, młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, pielęgniarki, położne, lekarze i farmaceuci, a także politycy i dziennikarze.

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”. Słowa świętego Jana Pawła II są dziś szczególnie aktualne. 


Demonstracje zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci, finansowanie in vitro, agresywna promocja związków homoseksualnych, podważanie nierozerwalności małżeństwa, wyśmiewanie czystości i wierności żonie albo mężowi – to dla niektórych przejawy nowoczesności i postępu. Zwolennicy takiej wizji świata chcą ją narzucić całemu społeczeństwu, a sianie szkodliwych treści chcą rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, rozpychając się z demoralizującymi programami w szkołach i przedszkolach. Nie musimy uczyć się na własnych błędach. Popatrzmy na społeczeństwa zachodnie. Nieszczęśliwe rodziny, brak autorytetów, coraz wyższe wskaźniki samobójstw dzieci i młodzieży,  eutanazja i wiele innych – to skutki życia bez Boga i bez poszanowania drugiego człowieka.


Święty Jan Paweł II przewidział te zagrożenia. W 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywał do modlitwy za życie. Mówił: „Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”. Te słowa nadal zobowiązują i mobilizują do działania. Zawsze w tej kolejności: najpierw modlitwa, potem działanie.


Dlatego gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w IV Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia. To nasza odpowiedź na apel św. Jana Pawła II. Wspólnie będziemy modlić się za wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków, dziennikarzy i o sprawiedliwość społeczną. 


Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa do Dnia Świętości Życia, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia. W kolejnych dniach będą nam towarzyszyły fragmenty Listu do rodzin Gratissimam sane św. Jana Pawła II. Wzorem ubiegłych lat  będziemy też czytać krótkie rozważania oraz odmawiać modlitwę zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae


Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, dobrą nowinę o życiu, które jest darem – kruchym, ale bezcennym.


Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC


Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC