Liderzy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o znaczeniu postawy „za życiem”

by admin
„Szczególne znaczenie ma promocja i poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na niezwykle szeroką skalę” – liderzy organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wydali dziś oświadczenie o znaczeniu postawy „za życiem”

W wydanym dziś oświadczeniu zwrócono uwagę, że postawa „za życiem” charakteryzuje się m.in.: wdzięcznością i szacunkiem za dar życia oraz pragnieniem, aby wszyscy je chronili; staraniem, aby każde poczęte dziecko było przyjmowane z miłością i otaczane troską; uznaniem rodziny za wielką wartość i fundament społeczeństwa; pogłębianiem wiedzy na temat rozwoju prenatalnego człowieka; używaniem pozytywnego języka ukazującego problematykę ochrony ludzkiego życia.

Podkreślono, że duże znaczenie dla postawy „za życiem” ma życzliwe i pozytywne pozyskiwanie osób i poparcia społecznego dla ochrony ludzkiego życia. „Dlatego przeciwne tej postawie jest zachowanie agresywne, tworzenie podziałów i konfrontacji, a także piętnowanie kobiet, które dokonały aborcji. Sprzyja to odpychaniu w miejsce pozyskiwania dla zmiany postaw, w kierunku szacunku dla ludzkiego życia” – napisano w oświadczeniu, które na Walnym Zgromadzeniu 18 marca 2023 r. przyjęli liderzy organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. W czasie tego spotkania zdecydowano także, że wybitny lekarz ginekolog-położnik prof. Włodzimierz Fijałkowski będzie drugim – obok bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patronem Federacji. Do PFROŻ przyjęto też nowe organizacje „za życiem”.

– Federacja jest żywa. Jest dużo młodych ludzi, którzy reprezentują ruchy działające na rzecz potrzebujących. To jest w tej chwili największa potrzeba. Rozumiemy się znakomicie – nie konfrontacja, a budowanie środowiska i postawy „za życiem” – mówi wiceprezes PFROŻ Ewa Kowalewska z Human Life International – Polska.

W poniedziałek 20 marca Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wraz z Katolicką Agencją Informacyjną zorganizowała debatę “Jak skutecznie chronić ludzkie życie w jego prenatalnej fazie?”. Debata odbyła się na początku tygodnia, w którym obchodzony jest Narodowy Dzień Życia (24 marca) i Dzień Świętości Życia (25 marca). Jej celem było przedstawienie głównych zadań, wokół których winny koncentrować się działania osób, organizacji społecznych i innych struktur, aby zapewnić promocję i poszanowanie ludzkiego życia. Debatę można zobaczyć na kanale Katolickiej Agencji Informacyjnej na YouTube:

Publikujemy pełną treść oświadczenia Znaczenie postawy „za życiem” 

Znaczenie postawy „za życiem” 

oświadczenie liderów organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

We współczesnym świecie ochrona i szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia wymaga wielostronnych działań. Przeciwko ludzkiemu życiu są skierowane wojny, zabójstwa, akty samobójcze, alkoholizm, uzależnienie o narkotyków i wiele innych. Szczególne znaczenie ma promocja i poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na niezwykle szeroką skalę. 

 

Poczęte dziecko często jest pozbawiane praw człowieka, należnej mu ochrony i szacunku. Niektóre organizacje międzynarodowe propagują tzw. zdrowie reprodukcyjne, przyznając kobiecie tzw. prawo do decyzji o pozbawieniu go życia. Dlatego tak ważne jest kształtowanie i upowszechnianie postaw poszanowania ludzkiego życia. 

 

Postawa „za życiem” charakteryzuje się m.in.:

wdzięcznością i szacunkiem za dar życia oraz pragnieniem, aby wszyscy je chronili, czego konsekwencją jest bezpośrednie wspieranie prawa do życia i rozwoju każdego dziecka w okresie prenatalnym (choćby tylko we własnym otoczeniu); 

staraniem, aby każde poczęte dziecko było przyjmowane z miłością i otaczane troską, czego przejawem jest bezpośrednia pomoc kobietom w ciąży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także osobom niepełnosprawnym. To także fachowa pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży kryzysowej oraz cierpiących na zespół poaborcyjny;

uznaniem rodziny za wielką wartość i fundament społeczeństwa, wzmacnianie macierzyństwa i ojcostwa, optowaniem za aktywną polityką prorodzinną samorządu i państwa;

poszanowaniem praw matki i ojca do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami;

– pogłębianiem wiedzy na temat rozwoju prenatalnego człowieka, a także podejmowaniem szerokiej edukacji społecznej w tym zakresie;

używaniem pozytywnego języka ukazującego problematykę ochrony ludzkiego życia oraz prenatalnego rozwoju człowieka, 

wspieraniem instytucji, w tym organizacji pozarządowych podejmujących zadania opieki nad dzieckiem poczętym, jego matką i rodziną.

 

Duże znaczenie dla postawy „za życiem” ma życzliwe i pozytywne pozyskiwanie osób i poparcia społecznego dla ochrony ludzkiego życia. Dlatego przeciwne tej postawie jest zachowanie agresywne, tworzenie podziałów i konfrontacji, a także piętnowanie kobiet, które dokonały aborcji. Sprzyja to odpychaniu w miejsce pozyskiwania dla zmiany postaw, w kierunku szacunku dla ludzkiego życia. 

 

W imieniu PFROŻ:
Jakub Bałtroszewicz, Fundacja JEDEN Z NAS
Ewa Kowalewska, Human Life International Polska
Ks. Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek

20 marca 2023 r.