FAFCE: od przyszłej polityki Unii Europejskiej katolicy domagają się ochrony rodziny

by Przemysław Radzyński
Przed wyborami europejskimi katolickie organizacje rodzinne wezwały do umieszczenia rodziny w centrum przyszłej polityki UE. Bez ochrony rodziny nie może być mowy o ochronie środowiska – czytamy w oświadczeniu wydanym w środę w Brukseli przez Europejską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). W oświadczeniu tym 33 stowarzyszenia rodzin katolickich wzywają również do umieszczenia na szczycie agendy ochrony dzieci przed pornografią oraz do uznania prymatu rodziców w wychowywaniu.

Stowarzyszenia wyrażają zaniepokojenie „zimą demograficzną” w Europie. Polityka rodzinna i populacyjna musi służyć zachowaniu obszarów wiejskich oraz równowagi międzypokoleniowej. Każda kompleksowa ekologia wymaga solidarności międzypokoleniowej. Aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, „obowiązkiem jest promowanie kultury rodziny i sieci lokalnych”.

Katolicka federacja opowiada się również za międzynarodowym zakazem macierzyństwa zastępczego i ochroną życia ludzkiego na wszystkich etapach, zwłaszcza przed urodzeniem. Pornografia musi być traktowana jako problem zdrowia publicznego. Istnieje również „nadmierna seksualizacja dzieci”, stwierdza FAFCE w swoim oświadczeniu.

KAI