Ewa Kowalewska w 20. rocznicę śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego: Był ojcem ruchów pro-life w Polsce

by admin
– Pozytywnie podchodzić do człowieka i zawsze z miłością – on z szacunkiem podchodził nawet do największych swoich oponentów – mówi o aktualności przesłania prof. Włodzimierza Fijałkowskiego Ewa Kowalewska z Human Life International – Polska w 20. rocznicę śmierci wybitnego ginekologa-położnika i obrońcy życia.

Z okazji 20. rocznicy śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, należący do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International – Polska, zaktualizował serwis internetowy poświęcony pamięci wybitnego ginekologa-położnika: www.prolife.org.pl, gdzie znajdują się materiały archiwalne, biograficzne i wspomnienia dotyczące profesora.

– Był świadkiem swojego czasu – mówi prezes Human Life International – Polska Ewa Kowalewska i zaznacza, że nigdy nie mogła zrozumieć, jak prof. Fijałkowski to zrobił, że po bardzo trudnych życiowych doświadczeniach stał się tak pozytywnym i służącym człowiekowi, dbającym, by nie urazić drugiego, by zachować do niego szacunek, a równocześnie mocno broniącym założeń chroniących ludzkie życie. – Zawsze mówił, że po tym, co przeszedł w obozach koncentracyjnych, gdzie życie było całkowicie zagrożone, on musi to życie bronić. I obiecał, że nigdy nikogo nie uśmierci, ponieważ to właśnie robili naziści – podkreśla Ewa Kowalewska zwracając uwagę, że prof. Fijałkowski był szczególnie szykanowany przez komunistów, gdy odmawiał wykonywania aborcji po wejściu w życie ustawy z 1956 r. o planowaniu rodziny. Prezes Human Life International – Polska przypomniała, że prof. Fijałkowski musiał pisemnie uzasadnić swoją decyzję. To z tego uzasadnienia pochodzą często w jego kontekście powtarzane słowa sprzeciwu wobec aborcji: „Jako człowiek, odmawiam”.

Ewa Kowalewska zwraca uwagę na uniwersalną myśl prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, która ma niesłychaną wagę również dzisiaj, a mianowicie, żeby pozytywnie podchodzić do człowieka i zawsze z miłością – i on właśnie z szacunkiem podchodził nawet do największych swoich oponentów. Dbał też o językowe sformułowania, zwłaszcza te opisujące początki ludzkiego życia, aby były prawdziwe i miały wymiar pozytywny. Od „dziecka nienarodzonego” wolał termin „dziecko poczęte”. W takim duchu publikował artykuły w prasie, którą czytały młode matki – m.in. w „Przyjaciółce” czy „Moim dziecku”.

Profesor mówił o ekologii rodziny i ekologii łona matki. – Ochrona środowiska jest oczywista dla każdego z nas. Ale pierwszym środowiskiem człowieka, gdy się poczyna, jest łono jego matki. Dlatego powinniśmy dbać o czystość łona matki, o to w jaki sposób poczyna się dziecko, w jaki sposób się rozwija przez dziewięć pierwszych miesięcy, żeby nie zakłócić tego rozwoju, żeby mogło urodzić się zdrowe – referuje Ewa Kowalewska zaznaczając, że dziś robi się wiele, aby płodność zniszczyć m.in. środkami hormonalnymi.

Prezes HLI, która jest także członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podkreśla, że prof. Fijałkowski miał wielki wpływ na działania organizacji zrzeszonych w PFROŻ. – Był ojcem naszych ruchów pro-life. Był ginekologiem z powołania i nie dał sobie tej specjalizacji ukraść – mówi Ewa Kowalewska zaznaczając, że wielu ginekologów, którzy odmawiali aborcji w PRL-u byli tak szykanowani, że rezygnowali ze swojej specjalizacji. Prezes HLI podkreśla, że prof. Fijałkowski był prawdziwym chrześcijańskim filozofem i myślicielem. A na myślenie pomagał mu ruch i wysiłek fizyczny – uwielbiał spacery i jazdę na rowerze. – Przekazał nam to, co jest niesłychanie ważne – godność człowieka i miłość do człowieka oraz realizowanie tego w życiu – podsumowuje Ewa Kowalewska.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International – Polska zachęca wszystkich, którzy zachowują osobę prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w życzliwej pamięci, do napisania osobistych wspomnień o nim i przesłanie ich na adres [email protected], by można było umieścić je na stronie internetowej www.prolife.org.pl.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003) był wybitnym lekarzem ginekologiem i położnikiem, autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny medycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej, twórcą polskiego Modelu Szkoły Rodzenia, wybitnym humanistą działającym skutecznie na rzecz polskiej rodziny. Przez wiele lat blisko współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi i prorodzinnymi, m.in. z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia (PFROŻ).