Czy w Polsce powstanie placówka Fundacji Jérôme Lejeune’a?

by admin
W najbliższych miesiącach w Madrycie zostanie otwarta placówka medyczna dla osób z zespołem Downa – na wzór funkcjonującego od lat Instytutu Jérôme Lejeune’a w Paryżu. Polska chciałaby by w ciągu dekady otworzyć podobny ośrodek w Polsce. W tym celu do Krakowa przyjechał Pablo Siegriest – dyrektor hiszpańskiego oddziału Fundacji Jérôme Lejeune’a.

W dniach 24-26 października z wizytą w Polsce przebywał Pablo Siegriest, który jest dyrektorem hiszpańskiego oddziału Fundacji Jérôme Lejeune’a. Od przyszłego roku będzie także delegatem swojej organizacji w Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US – zastąpi Thierry’ego De La Villejegu na funkcji wiceprezydenta i skarbnika.

– Bardzo znamienne jest to, że Pablo Siegriest na miejsce pierwszej wizyty po otrzymaniu nominacji na wiceprezydenta Federacji ONE OF US wybrał Polskę. W czasie naszych rozmów powtórzył to, co często słyszę od moich przyjaciół z Europy, że Polska jest krajem kluczowym dla ochrony życia – jest duszą Europy, jej działanie jest kluczowe dla sukcesu takich projektów jak Federacja ONE OF US – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Fundacji JEDEN Z NAS, który gościł Hiszpana w Krakowie.

Siegriest odwiedza aktualnie europejskie kraje i członków założycieli federacji przygotowując się do objęcia nowych funkcji. Ocenia też możliwości współpracy Fundacji Jérôme Lejeune’a w innych krajach, gdyż organizacja postanowiła się umiędzynarodowić. Aktualnie, poza rodzimą Francją, działa także w Hiszpanii i USA, a ma nadzieję na rozpoczęcie działalności w kolejnych lokalizacjach – także w Polsce.

W Madrycie, w najbliższych miesiącach, zostanie otwarta placówka medyczna dla osób z zespołem Downa. Mają być w niej prowadzone niskokosztowe konsultacje dla pacjentów na różnych poziomach medycznych – analogicznie do tego, co od wielu lat funkcjonuje w Instytucie Jérôme Lejeune’a w Paryżu, który jest praktycznie znany na całym świecie.

W ciągu dekady francuska fundacja chciałaby otworzyć podobny ośrodek w Polsce. – Wiele się mówi o potrzebach socjalnych czy rehabilitacji osób z Trisomią 21. Tymczasem medycyna idzie ciągle do przodu i może zapewnić osobom z zespołem Downa bardzo komfortowe życie, zwłaszcza wtedy, kiedy trisomii towarzyszą schorzenia współistniejące – wyjaśnia Jakub Bałtroszewicz zapowiadając event organizowany przez fundacje JEDEN Z NAS i Jérôme Lejeune’a, który będzie promował troskę o osoby z zespołem Downa pod kątem medycznym.

Fundacja JEDEN Z NAS od wielu lat ściśle współpracuje z Fundacją Jérôme Lejeune’a m.in. poprzez tłumaczenie na język polski i dystrybuując Przewodnika Bioetyka dla młodych. Książka rozeszła się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, a niektóre diecezje wykorzystują ją do przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa. Ostatnio, dzięki grantowi pozyskanemu z Ministerstwa Edukacji i Nauki, fundacja przygotowuje najnowszą wersję w oparciu o francuski pierwowzór, która dotrze do każdej szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 – To jest sukces porównywalny jedynie z tym, co stało się z tym Przewodnikiem we Francji – komentuje Jakub Bałtroszewicz wyrażając nadzieję na rozwój współpracy. Jak informuje, zabiegała o nią także wdowa po odkrywcy przyczyny zespołu Downa – Birthe Lejeune, zwracając uwagę, że dla prof. Jérôme Lejeune’a Polska była szczególnie bliska ze względu na jego współpracę i przyjaźń ze św. Janem Pawłem II.

Pablo Siegriest, który 1 stycznia obejmie funkcje wiceprezydenta i skarbnika Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US dostrzega potrzebę większego ustrukturyzowania organizacji. – Po 9 latach działalności dojrzeliśmy do tego, by Federacja miała działy odpowiadające za strategię, komunikację, za działania pomocowe, lobbing na poziomie europejskim, a także rozdysponowała konkrente zadania zrzeszonym w niej blisko siedemdziesięciu organizacjom, by działała jeszcze bardziej efektywniej w obszarze pro-life – mówi Jakub Bałtroszewicz, który w federacji pełni rolę sekretarza generalnego i to on miałby być koordynatorem tych działań.

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 mln głosów Europejczyków pod postulatem zakończenia finansowania ze środków publicznych UE aborcji (szczególnie w krajach trzeciego świata) oraz eksperymentów na embrionach ludzkich. Została powołana po I Kongresie Ruchów Obrony Życia, który odbył się w listopadzie 2013 roku w Krakowie. Jest ewenementem na skalę europejską, bo poza nią nie ma innej organizacji pro-life, która działa na całym kontynencie.

Trzon federacji stanowią organizacje z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski (m.in. Fundacja JEDEN Z NAS oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia). Jak zapowiadają członkowie jej prezydium, to najpewniej przedstawiciele tych krajów wezmą odpowiedzialność za jej dalszy rozwój. – Wiem, że nie możemy zawieść Europy – musimy być tam obecni i efektywnie współpracować na rzecz obrony życia – mówi Jakub Bałtroszewicz zapowiadając zaangażowanie Polski w europejskie struktury pro-life.

18 listopada zaplanowane jest kolejne Forum ONE OF US w Palermo.