Rafał Szczypta (Rycerze Kolumba, Sandomierz)

Rafał Szczypta – absolwent Politechniki Krakowskiej. Ponadto ukończył Studium Życia i Rodziny w Sandomierzu. Otrzymał misję Doradcy Rodzinnego. Od 2011 roku członek Rycerzy Kolumba. Zajmował odpowiednio stanowiska Stanowego Dyrektora ds. Obrony Życia, Stanowego Dyrektora ds. Programowych i obecnie Stanowego Dyrektora ds. Członkowskich. Współorganizator lokalnych Marszy dla Życia i Rodziny. Pomysłodawca Dnia Męża i Żony, który obchodzony jest co roku od 2015 r. w dniu 13 lipca w rocznicę zawarcia małżeństwa świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Współpomysłodawca i koordynator pozytywnej wystawy pro-life “Jaś w drodze”, która odwiedza parafie w których działają Rycerze Kolumba. Pomysłodawca modlitwy Duchowej Adopcji Małżeństwa Zagrożonego Rozpadem, która rozpoczyna się w Święto Świętej Rodziny i trwa do Uroczystości Świętego Józefa.