Znajdujesz się w: Strona główna » Zasłużeni

Zasłużeni

Śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski

Zm. 15.02.2003. Ginekolog położnik (prokreacja ekologiczna), twórca Szkoły Rodzenia, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”, założyciel i pierwszy przewodniczący Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ur. 4 czerwca 1917 w Bobrownikach n. Wisłą; profesor doktor habilitowany; żona Zofia, 4 dzieci.

 

Nagrody, odznaczenia, tytuły: Nagroda Naukowa OdiSS (1979), Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Pietrzaka (1988), Nagroda Naukowa im. ks. Czesława Lissowskiego (1996), „Pro Ecclesia et Pontifice” (od Pawła VI i od Jana Pawła II), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1993); Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą (1998), Medal Prymasowski „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1998).

Studia: 1935-1939 Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, 1943 - ukończenie studiów w tajnym nauczaniu, 1946 - dyplom lekarski, 1966 - habilitacja.

 

Działalność zawodowa, naukowa, społeczna i kościelna: 1943-1945 - więziony w Oświęcimiu - Birkenau, co głęboko ugruntowało w nim potrzebę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, 1946-1948 asystent w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku, 1946-1949 - asystent w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1950-1955 - ordynator Szpitala Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej, 1955-1974 - adiunkt w II Klinice Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Łodzi (1966 - mimo zatwierdzenia habilitacji nie uzyskał etatu docenta, 1974 - zwolniony z pracy za obronę życia i odmowę wykonywania aborcji, 1981 - komisja senacka oraz Senat AM uznały decyzję o zwolnieniu za „niczym nie uzasadnioną i nie wynikającą z przyczyn merytorycznych, a jedynie ze względów politycznych”, po wprowadzeniu stanu wojennego wniosek o etat docenta ponownie wstrzymany i przeniesienie na emeryturę), 1974-1997 - prowadzenie Szkoły Rodzenia w Przychodni Zdrowia Rodziny w Łodzi, od 1975 - wykładowca medycyny pastoralnej w WSD w Łodzi i we Włocławku; współpracownik Duszpasterstwa Rodzin w zakresie przygotowania nupturientów do małżeństwa oraz dokształcania nauczycieli w dziedzinie wychowania do życia w rodzinie, wykładowca w Instytucie Teologicznym i Kolegium w Łodzi, uczestnik prac Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

 

Publikacje: autor 26 książek, m.in. „Rodzi się człowiek”, „Szkoła rodzenia””; „Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzin”; „Naturalny rytm płodności”; „Dar rodzenia”; „Ku afirmacji życia”; „Ojcostwo na nowo odkryte”; „W szkole rodzenia”; „Żyć chwilą obecną - wybory łatwe i trudne”; „Niewykorzystany dar płci”; „Rodzicielstwo w zgodzie z naturą”.

 

Dewiza życiowa: „Uczestnicząc w budowaniu cywilizacji życia nieuchronnie płyniesz pod prąd. Aby utrzymać się w nurcie musisz znać swój własny prąd i dążyć do jedności”.

Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu