Znajdujesz się w: Strona główna » Wiadomości » Oświadczenie PFROŻ w...

Oświadczenie PFROŻ w sprawie tytułu heroda roku

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z zażenowaniem i oburzeniem odnosi się do faktu przyznania przez Fundację PRO – Prawo do Życia tytułu „heroda roku” prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.Podkreślamy, że zdecydowana większość obrońców życia nie podziela stanowiska Fundacji PRO w tej sprawie – przeciwnie, dla wielu z nich metody działania tej Fundacji są nie do przyjęcia. Prowokacje polityczne, które nie od dziś podejmuje Fundacja PRO (np. zestawiając i eksponując na wielkoformatowych plakatach zdjęcia posłów i zwłoki abortowanych dzieci), nie służą sprawie obrony życia i jako takie zasługują na zdecydowane potępienie.
 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że doceniając działania Rządu na rzecz rodziny i obrony życia (program Rodzina 500+, program Życie+), widzimy konieczność podejmowania dalszych działań w tej sprawie. Z jednej strony bardzo ważnym jest podjęcie systemowych działań edukacyjnych wskazujących na unikalną i bezcenną wartość każdego ludzkiego życia oraz uświadamiających czym jest aborcja i jak tragiczne niesie konsekwencje, zarówno dla zabijanego dziecka jak i dla matki, rodziny i całego społeczeństwa. Z drugiej strony konieczne jest wzmocnienie prawnej ochrony życia dzieci poczętych, w tym przede wszystkim prenatalnie chorych. W tym kontekście z nadzieją przyjmujemy deklaracje Jarosława Kaczyńskiego, który w ostatnich wypowiedziach podkreślał konieczność zmian prawa tak, aby chroniło ono także dzieci chore.

Przypominamy, że w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, gwarantujący prawną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom. Projekt ten został pod względem formalnym pozytywnie zaopiniowany prze Biuro Analiz Sejmowych, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby projekt procedować. Do posłów apelujemy o podjęcie prac nad naszym projektem, a do wszystkich o zaangażowanie w budowanie cywilizacji życia. Oby rok 2017 był rokiem dalszej „dobrej zmiany”, także dla poczętych dzieci i rodziny!

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes, dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes, Anna Dyndul – sekretarz

 

30.12.2016

poprzedni   |   następny Wiadomości - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu