Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział X. Zmiana statutu...

Rozdział X. Zmiana statutu i likwidacja Federacji.

§ 55.
Zmiana Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej potowy członków Federacji; w drugim terminie większością 2/3 obecnych Członków Federacji.

§ 56.
Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Federacji; w drugim terminie większością 3/4 obecnych Członków Federacji.

§ 57.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Likwidatora.

poprzedni Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu