Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział VIII. Sąd k...

Rozdział VIII. Sąd koleżeński.

§ 44.

  • Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  • W przypadku wakatu w składzie Sądu Koleżeńskiego skład uzupełnia się spośród z zastępców w kolejności alfabetycznej.

§ 45.
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

  • rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Federacji,
  • rozpatrywanie skarg Członków o naruszenie zasad współżycia Koleżeńskiego,
  • rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Federacji.

§ 46.
Sąd Koleżeński może stosować następujące środki działania:

  • upomnienie,
  • naganę,
  • wykluczenie z Federacji.

§ 47.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania do daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

§ 48.
Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu