Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział IX. Majątek...

Rozdział IX. Majątek Federacji.

§ 48. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 49.
Dla realizacji zadań statutowych Federacja posiada fundusze, które składają się ze:

    • składek członkowskich,
    • wpływów z działalności statutowej,
    • subwencji i dotacji,
    • darowizn, spadków i zapisów,
    • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 50. Majątek Federacji może się również składać z dochodów z majątku Federacji.

§ 51.
Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 52.
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.

§ 53.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 8.

§ 54.
Dokumenty wiążące Federację pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Federacji: Prezes Federacji i Skarbnik lub Prezes Federacji i Sekretarz. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie uchwały Zarządu; dotyczy to również spraw określonych.

poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu