Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział IV. Władze ...

Rozdział IV. Władze Federacji.

§ 24.
Władzami Federacji są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.

§ 24. Kadencja władz Federacji wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 trwa trzy lata.

§ 25.

  • Uchwały wybieralnych władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji.
  • Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy Członków Federacji.

§ 26.
W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania, zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków.

poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu