Znajdujesz się w: Strona główna » Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Wesprzyj inicjatwę                                                                     Pobierz bezpłatny program PIT za 2012 r.

Zapisz się na newsletter (prawy górny róg strony)

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja "Głos dla Życia" są głównymi podmiotami, które koordynują prace Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas".

  

Apel do Polek i Polaków Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”

 

Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”. Ta jedna z pierwszych  dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. W przypadku jej powodzenia w istotnym stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.

 

Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu obywateli z różnych krajów UE może zgłosić projekt zmian w prawie europejskim. Aby ten projekt był rozpatrywany przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów pełnoletnich obywateli z przynajmniej 7 krajów UE.  W inicjatywę „Jeden z Nas” jest zaangażowanych już 25 krajów UE, stąd jest to największa dotychczas akcja promocji i obrony życia w Europie.

 

Aktualnie Unia Europejska – poprzez dotacje dla proaborcyjnych, prywatnych międzynarodowych organizacji, m.in. International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) – finansuje znaczną część zabójstw nienarodzonych dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich embrionach. Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków!

 

Prawo do życia każdego człowieka zawiera się w ogólnoludzkim, ponad wyznaniowym nakazie etycznym: „nie zabijaj!” oraz w fakcie naukowym: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, oraz popularne encyklopedie czy podręczniki. Ostatnio został on uznany w przełomowym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2011 r., który stwierdził, że zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności.

 

Aborcja jako niszczenie życia człowieka w okresie od jego poczęcia do dziewiątego miesiąca życia w łonie matki jest zabójstwem niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka; dodajmy szczególnie okrutnym, bo dokonywanym bez żadnego znieczulenia. Ufamy, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia człowieka, zniesiono karę śmierci nawet dla największych  przestępców, opowiedzą się za zaprzestaniem finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich z funduszów UE.

 

Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków o wsparcie obywatelskiej inicjatywy „Jeden z nas” poprzez złożenie swego podpisu a także propagowanie tej inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Podpisy popierające inicjatywę „Jeden z nas” można składać zarówno w formie tradycyjnej „papierowej”, jak i  wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.jedenznas.eu
 
Pragniemy, aby Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia człowieka od poczęcia po naturalny kres, była także europejskim liderem w liczbie podpisów, zebranych pod tym szczytnym projektem!

 

Komitet Narodowy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas":

Jakub Bałtroszewicz, Joanna Banasiuk, Michał Baran, Bogdan Chazan, Mariusz Dzierżawski, Kaja Godek, Piotr Gładysz, Małgorzata Mąsiorska, Olgierd Pankiewicz, Joanna Potocka, Tomasz Terlikowski, Paweł Wosicki, Antoni Zięba

 

 W skrócie - co należy zrobić?

 

Mając na uwadze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) który uznał, że embrion ludzki jest początkiem rozwoju istoty ludzkiej, komitet “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego oraz finansowania dostępu do aborcji.

 

Warunkiem rozpatrywania projektu zmian w przepisach finansowych UE przez Komisję Europejską jest poparcie inicjatywy przez 1 milion obywateli, przynajmniej siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (z czego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej muszą oddać przynajmniej 38 250 głosów poparcia inicjatywy). Inicjatywą „Jeden z nas” objęte jest aktualnie 25 państw członkowskich UE.

 

Celem Polskiego Komitetu Narodowego jest zebranie jak największej liczby głosów, przekraczającej niezbędne minimum. Chcemy, aby przedstawiciel inicjatywy „Jeden z Nas” referując sprawę na forum UE czuł rzeczywistą siłę swojego mandatu.

 

Podpisy pod inicjatywą można także zbierać na formularzu papierowym.

 

Można go pobrać tutaj:  Jedenznas.pdf  Instrukcja do zbierania podpisów:  Instrukcja.pdf

 

Formularz należy odesłać do koordynatora Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas":

 

Fundacja "Głos dla Życia"
ul. Forteczna 3
61-362 Poznań

 

Podpisz się pod inicjatywą przez internet

 

 

 

 

 

 Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu