Znajdujesz się w: Strona główna » Deklaracja ideowa

Deklaracja ideowa

Uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, poszanowanie prawa do życia każdej istoty ludzkiej bez względu na wiek czy kondycję psychofizyczną uważamy za podstawę, na której budować należy cały system prawa w suwerennym Państwie.


Uznając rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego, w której i przez którą człowiek może osiągnąć pełen rozwój, stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wykonywaniu jej funkcji uważamy za podstawe polityki społecznej i ekonomicznej Państwa.


Powyższe założenia zamierzamy realizować poprzez:

 

  • inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie matki i jej dziecka od momentu jego poczęcia (także w sensie prawno-karnym);
  • prace formacyjną zmierzającą do upowszechnienia w społeczenstwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych;
  • współprace w przekształcaniu prawa dotyczącego spraw oraz dążenie do oparcia go na Karcie Praw Rodziny;
  • kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. poprzez upowszechnianie naturalnych metod planowania poczęcia;
  • promocję wychowania do czystej miłości, przeciwstawianie się pornografii oraz obronie godności ciała ludzkiego;
  • inspirowanie pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego rodzinie;
  • inspirowanie i podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni są prawnej ochronie życia dziecka poczętego.


Pobierz deklarcję i wypełnij: kliknij tutaj!

Prześlij ją na adres:
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
ul. Forteczna 3
61 - 362 Poznań

 

 

Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu